Information med anledning av kärnkraftsolyckan i Japan

2011-03-21 08:32

Landstinget Västernorrland följer utvecklingen i Japan tillsammans med de nationella myndigheterna. I dagsläget finns ingen anledning att höja beredskapen för sjukvården i länet.

Du som varit i Japan

Har du besökt de drabbade områdena i Japan och känner oro för att ha drabbats av radioaktivt nedfall under vistelsen, kan du vända dig till din vårdcentral för rådgivning. Du kan också ringa din sjukvårdsrådgivning.

Sjukvårdsrådgivning i Västernorrland

Information om läget

Har du allmänna frågor kring katastrofens verkningar, kan du läsa mer på Krisinformation.se, som är samhällets samlade och uppdaterade information vid kriser:

Krisinformation.se

Andra webbplatser med information om läget är:

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Socialstyrelsen 
Strålsäkerhetsmyndigheten

 


Tillbaka till toppen