Minskat antal fall av VRE i Västernorrland

2011-07-15 08:47

Under april månad i år upptäcktes tretton fall av VRE (vancomycinresistenta enterokocker) i länet. Nu har antalet fall minskat avsevärt och endast tre ytterligare har konstaterats, två i maj och ett i juni.

De tre fallen har diagnostiserats på Länssjukhuset medan Sollefteå sjukhus inte haft något nytt fall sedan mitten av april.

För att inte fler fall ska uppstå så fortsätter personalen följa de åtgärder som finns för att begränsa utbrottet. En åtgärd är att patienter screeenas när de skrivs ut till särskilda boenden eller andra vårdinrättningar.

 

 


Tillbaka till toppen