Information till dig som använder hjälpmedel

2014-12-22 08:00

Det finns ett nytt temaområde på webbplatsen 1177 Vårdguiden som hjälper dig att hitta den information som du eller din närstående behöver för att skaffa ett hjälpmedel.

Tema hjälpmedel på 1177.se innehåller olika avsnitt om till exempel syn, hörsel, rörelse och inkontinens. Du kan också söka i en databas bland olika hjälpmedelsprodukter, läsa om vilka regler som gäller för hjälpmedel i länet och få veta vart du ska vända dig om du behöver ett hjälpmedel.

På uppdrag av Socialdepartementet

Tema Hjälpmedel har utarbetats på uppdrag av Socialdepartementet. Syftet är att erbjuda dig en tjänst som innehåller information både om hjälpmedelsprocessen och om konkreta hjälpmedelsprodukter. Hjälpmedelsanvändare och sakkunniga inom hjälpmedelsområdet är några av de som har testat och kvalitetssäkrat innehållet.

Talande webb på 1177.se

1177 Vårdguiden (1177.se) använder sig av funktionen Talande webb som gör att all text kan läsas upp för den som inte ser. Tjänsten fungerar också för andra skärmläsningsverktyg som användare kan ha.

Tema Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden


Tillbaka till toppen