Ingen nyrekrytering pågår av sjukhus-eller landstingsdirektör

2010-08-11 21:47

På ledarplats i Tidningen Ångermanland och Örnsköldsviks Allehanda undrar man hur långt Ewa Söderberg kommit med att hitta en ny landstingsdirektör och hur långt man kommit med att hitta en ny sjukhusdirektör. Något sådant arbete, vare sig det gäller landstingsdirektör eller sjukhusdirektör i Sundsvall, pågår inte.

Lars Bolin har ett förordnande som landstingsdirektör i princip året ut. Landstingsrådet Ewa Söderberg har också uttalat att hon har fullt förtroende för honom, varför någon förändring inte blir aktuell i dag. Den sker efter valet, då den nyvalda majoriteten tillsätter ny landstingsdirektör som efterträder Bolin.
Sigbjörn Olofsson har ett förordnande som sjukhusdirektör till 2014. Landstingsdirektören Lars Bolin har också uttalat att han har fullt förtroende för honom, varför någon ändring inte är aktuell för dagen.

Det är också enligt delegationsordningen cheferna som anställer och säger upp personal. Det är cheferna som ingår och avslutar avtal. Landstingsdirektören är den enda person som politikerna anställer.

I media har också cirkulerat flera olika uppgifter om vilken ersättning Ingmarie Bäcklin erhåller efter att hennes uppdrag upphörde. Här pågår förhandlingar. Det går därmed inte att ange några summor för detta i dag.

Text: Kåge Wiklund


Tillbaka till toppen