Ingen omskärelse

2010-08-11 21:47

Från landstingsfullmäktige

Det blev nej i landstingsfullmäktige till landstingsstyrelsens förslag om att omskärelse av pojkar skulle kunna göras hos Landstinget Västernorrland. En överväldigande majoritet avslog förslaget efter en längre debatt.

Frågan ledde till votering där 43 sa nej och 27 sa ja medan övriga ledamöter var frånvarande eller avstod.
Debatten kom att dels handla om det är landstingets sak att göra omskärelse på icke medicinska grunder och dels om vilken kostnad som kunde vara lämplig om man gjorde det. I förslaget till fullmäktige talades om 1.800 kronor för ingreppet. En summa som bestämdes i landstingsstyrelsen eftersom ursprungsförslaget var 9.800 kronor!

Frisk vävnad

– Det här är inte frågan om sjukvård utan ingrepp i frisk vävnad på friskt barn, ansåg Jarl Strömbäck och yrkade på avslag.
– Omskärelse är ett brott mot Barnkonventionen. Barnets kropp tillhör barnet, ansåg Jan-Olof Häggström (S).
– Icke medicinsk omskärelse sker redan i dag och då är detta ett förebyggande folkhälsoarbete, tyckte landstingsrådet Ewa Söderberg (S). Hon och en del andra talare påpekade att de vill undvika ”köksbordskirurgi” i samband med omskärelse.

Självkostnad

Men det rådde också delade meningar om priset, om landstinget skulle genomföra omskärelse.
– Vi ska skriva in att det ska ske till självkostnadspris, ansåg Åsa Möller (M) och tyckte att någon summa inte skulle anges. Detta eftersom meningarna var delade om vad självkostnadspris var; den i Västernorrland schablonmässigt framräknade kostnaden 9.500 kronor eller den kostnad som tas ut av en privatklinik i Stockholm nämligen 4.500 kronor.

Subventionering

Roy Resare (MP) med flera påpekade också att ett beslut om subventionerade 1.800 kronor innebar att länets skattebetalare kan få stå för flera tusen om ingreppet görs utanför länet. Något som kan hända.
Men nu blev beslutet ett nej till att omskärelse får göras inom Landstinget Västernorrland. Därmed sällar man sig till landstingen i bland annat Västerbotten och Jämtland som också sagt nej.


Tillbaka till toppen