Ingen revisionskritik mot konstinköpen

2010-08-11 21:47

Den nyligen framlagda revisionsrapporten om landstingets konstinnehav, för inte fram någon kritik. Här konstateras bland annat att man väl hållit sig inom anslagen.

– Det är en bra genomlysning, säger utvecklare Kiki Hammarström om rapporten. Hon anser också att den ger starkt stöd till en del administrativa frågor för framtiden när det gäller hanteringen av konstskatten.

– Det handlar bland annat om hanteringen av deponerad konst och samordningen mellan konstregistret och anläggningsregistret, säger hon.
Hon noterar också att i rapporten är man mycket nöjd med konstregistret och hur konstinköpen redovisas i Regionala nämnden.
Rapporten klargör att landstinget i sin konstsamling i dag har drygt 21.000 verk. Anskaffningsvärdet från när man startade inköpen 1955 till 2008 är drygt 33 miljoner. I rapporten säger revisor Tage Magnusson att en hypotetisk framräkning av värdet, grundad på hur det görs i ett projektarbete från 1980-talet, skulle göra att all konsten är värd omkring 100 miljoner.

Har lågt värde
Tage Magnusson konstaterar dock att det inte alls skulle gå att få ut de summorna om man sålde konsten. Ett antal, främst äldre, verk skulle då få ett mycket lågt värde. En beskrivning som Kiki Hammarström också håller med om.
– Vi skulle inte alls komma upp i den fiktivt framräknade summan vid försäljning, understryker hon.
Konstinköpen under senare år hänger samman med det beslut som togs av landstingsfullmäktige 1984, att vid byggnadsinvesteringar ska en procent avsättas för konstnärlig utsmyckning. Enligt rapporten ligger man numera snarare ned emot en halv procent.

Inom budget
Under senaste året köptes konst in för 1,1 miljoner i samband med bygginvesteringar. Det handlade om före detta vårdskolan i Örnsköldsvik, rehabcentrum i Härnösand, infektionskliniken i Sundsvall, ombyggnaden av produktionsköket i Örnsköldsvik samt kvinnokliniken i Sundsvall.
– Och vi har hela tiden hållit oss inom budget, säger Kiki Hammarström. Något som också stöds av revisionsrapporten.
Hon är mycket nöjd med rapporten, som hon tycker ger stöd för hur det fortsatta arbetet med hur konstinköpen ska bedrivas och hanteras.

 

Kåge Wiklund


Tillbaka till toppen