Inspirerande dag om jämställdhet och jämlikhet

2013-10-29 08:51

”Det är i vardagen som jämlikhet skapas!”. Det var ett av budskapen när landstinget anordnade en inspirationsdag om jämställd och jämlik vård.

{ImageGallery}


Fredagen den 25 oktober bjöd landstinget in till den inspirationsdag som var startskottet för arbetet med jämställd och jämlik vård. Den nya jämställdhets- och jämlikhetsplanen som antogs av fullmäktige i våras presenterades, goda exempel inom landstinget lyftes och det första jämställdhetspriset delades ut till Ungdomsmottagningen Västernorrland.

”Det viktiga jobbet är det vi gör på arbetsplatsen”

Arbetet med jämlik och jämställd vård är ett ständigt pågående arbete med attityder och arbetssätt ute på alla arbetsplatser.

– Vi måste arbeta in jämställdhets- och jämlikhetsplanen i våra styrkort och handlingsplaner för att den inte bara ska bli en hyllvärmare, poängterade Ingeborg Viksten (FP), ordförande i Folkhälso-, primärvårds-, och tandvårdsnämnden.
– Medarbetare måste få tid att reflektera över vad den betyder i just deras möte med patienter och kollegor och sen få rätt verktyg för att arbeta med frågorna.

Goda erfarenheter från Hälsocentralen Ljustadalen

Katrin Ek, verksamhetschef på Hälsocentralen Nacksta, berättade om hur Hälsocentral Ljustadalen arbetat framgångsrikt med jämställd och jämlik vård. Hennes erfarenhet är att det handlar om att vara modig, även i liten skala.
– Börja smått om ni vill, det viktiga är att ni vågar testa att göra något. De små sakerna är aldrig obetydliga, sa hon.

Jag vill vara som alla andra, jag vill vara unik!

Dagen avslutades med underhållande och ögonöppnande föreläsning med transvestiten Sara Lund/Claes Schmidt. Hen talade om hur våra hjärnor är programmerade att tänka på ett visst sätt och att allt som ligger utanför vår trygghetszon känns konstigt och märkligt.

– Vår hjärna har kapacitet att tänka allt, det är vi som begränsar den. Vi måste uppdatera våra hjärnor och vårt sätt att tänka så det passar den tid vi lever i.

Så vem programmerar din hjärna? Vem bestämmer hur du ska tänka? Familjen, arbetskamraterna eller kanske media? Det gäller att vi blir medvetna om vad och hur vi tänker för den farligaste av alla fördommar, det är den att vi inte har några fördommar.


Tillbaka till toppen