Energy efficiency – regional solutions for the future

2010-08-11 21:47

Den 22-23 september arrangerar Landstinget Västernorrland tillsammans med Assembly of European Regions, AER, en konferens på Södra Berget i Sundsvall.

Deltagare från flertalet europeiska regioner väntas delta för att diskutera de regionala myndigheternas roll i de aktuella energifrågorna.  

Under konferensen kommer följande diskuteras:

Hur man förbättrar effektiviteten av regional energipolicy genom internationella samarbetsprogram, informationsutbyten och hur kan energieffektivisering finansieras via strukturfondsprogram, FP7 och European Investment Bank.

Att tillgodose energi i form av smart energidesign i vår hemmiljö och offentlig sektor.

De nya och mest effektiva energiteknologierna.

Hur skapas kunskap om energieffektivisering bland medborgarna för att reducera energikonsumtionen
.  

 

Läs hela programmet genom att klicka här

 

För mer information kontakta

Gustav Malmqvist
Regional Utveckling
070-6630442 
gustav.malmqvist@rvn.se

Linda Hallgren
Regional Utveckling
073-270 79 05
linda.hallgren@rvn.se

 

 

 


Tillbaka till toppen