Internationella aidsdagen den 1 december

2010-08-11 21:48

Den 1 december infaller som vanligt Internationella aidsdagen (World AIDS Day).

Antalet hivsmittade i världen fortsätter att öka. Under 2006 har 4,3 miljoner människor smittats, och idag beräknas 39,5 miljoner leva med hiv. Av de smittade finns 63 % i Afrika söder om Sahara, men antalet drabbade ökar i alla delar av världen.

Idag lever drygt 4 000 personer med hiv i Sverige, vilket är fler än någonsin tidigare. Ett 70-tal av dessa finns i Västernorrland. Under 2006 har till i slutet av november 311 nya fall rapporterats till Smittskyddsinstitutet jämfört med 336 fall motsvarande period 2005. Nedgången beror framförallt på att antalet personer smittade före invandring till Sverige har minskat med 10 % sedan föregående år.

Hivspridningen är fortfarande inte stor bland yngre människor i Sverige, men med tanke på den ökade smittspridningen av klamydiainfektion bland ungdomar de senaste åren kan denna situation snabbt ändras om hiv introduceras i ungdomsgrupperna.

Mer information om hiv/aids och Internationella aidsdagen finns bland annat på:
http://www.hivaktuellt.se/
http://www.noaksark.redcross.se/
http://www.hiv-sverige.se/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/
www.svenskakyrkan.se/skm
http://www.unaids.org/
http://www.wad.se/

Tillbaka till toppen