Motiverande samtal med internationella experter

2012-10-05 08:29

Denna vecka har Paul Earnshaw och Rory Allott från England, båda framstående forskare, besökt Västernorrland för att träna personal från landstinget och länets kommuner i motiverande samtal.

Motivational Interviewing, MI, eller Motiverande samtal på svenska är en metod för samtal som fokuserar på att hjälpa patienten att finna sin egen motivation för en önskad förändring.
– MI förknippas ofta med levnadsvanor men Rory och Paul är experter på MI kopplat till behandling med KBT för att möta patienter med allvarliga psykiska sjukdomar, men också kopplingen psykisk ohälsa och missbruk av alkohol och andra droger, säger Johannes Dock, folkhälsoplanerare på Landstinget Västernorrland.

– MI tillsammans med KBT har visat sig ge både bättre och snabbare resultat för patienterna. Kan vi utveckla kunnandet inom MI kopplat till KBT i Västernorrland är det positivt för både patienter och vårdgivare, fortsätter Johannes Dock.

Under veckan har det arrangerats kurser för personal från framför allt psykiatri och socialtjänst i Västernorrland. Veckan avslutas med en workshop i Örnsköldsvik med MI-utbildare från hela landet.

För mer information, kontakta:
Johannes Dock, folkhälsoplanerare
Tel. 070-560 60 54, johannes.dock@rvn.se


Tillbaka till toppen