Invånarna ger 1177 Vårdguiden höga betyg

2015-02-12 15:50

1177 Vårdguiden på webb och telefon är välanvända och uppskattade tjänster. Det visar en ny mätning av användarnas nöjdhet.

I en ny nöjd-kund-index-mätning får 1177 Vårdguiden toppbetyg med indexvärden mellan 80-90 av 100, vilket tolkas som ”mycket nöjda användare”. Bakom 1177 Vårdguiden står Landstinget Västernorrland tillsammans med Sveriges alla landsting och regioner.

– 1177 Vårdguiden fyller en viktig funktion när det kommer till att stärka patientens ställning och att främja en god hälsa på lika villkor. Därför är det viktigt att invånarna som använder tjänsterna känner att de får den hjälp de behöver, säger Linnéa Stenklyft, ordförande i Folkhälso-, Primärvårds-, och Tandvårdsnämnden.

1177 Vårdguiden på webben

Hela 7710 personer var med och svarade på den enkätundersökning som gav webbplatsen ett indexvärde på 80. Mest nöjda är invånarna med trovärdigheten – att det går att lita på informationen på 1177.se.

– Det känns väldigt roligt att trovärdigheten för 1177.se är hög. Förtroendefrågan är en avgörande faktor för att tjänsterna ska användas även i framtiden, säger Linnéa Stenklyft.

1177 Vårdguiden på telefon

Även 1177 Vårdguiden på telefon fick ett mycket högt värde i nöjd-kund-index-mätningen, med ett nationellt genomsnittsvärde på hela 84. Mest nöjda var användarna med trovärdighet och bemötande - att den information de fick kändes tillförlitlig och att sjuksköterskan tog frågorna på allvar och ingav förtroende.

– Förtroendet för 1177 Vårdguiden på telefon byggs av våra medarbetare som tar emot invånarnas samtal. Det här är en bekräftelse att de gör ett bra jobb, avslutar Linnéa Stenklyft.

Om mätningen

Nöjd-kund-index-mätningen (NKI-mätningen) av 1177 Vårdguiden på webben baserar sig på 7710 svar från en pop-up-enkät på webbplatsen, mellan 29 oktober 2014 och 7 januari 2015. NKI-mätningen av 1177 Vårdguiden på telefon baseras på telefonintervjuer som skett inom en vecka efter samtal till 1177 Vårdguiden, till dem som tackat ”ja” vid en fråga i telefonkön. Mätperiod var 20 oktober 2014 till 16 januari 2015 och 5 963 svar samlades in.

 

Vad är 1177 Vårdguiden på webben?

1177 Vårdguiden på webben erbjuder fakta och råd om sjukdomar, behandlingar, regler och rättigheter och olika livssituationer. Här finns möjlighet att ställa en anonym fråga och få ett personligt svar, att hitta och jämföra vårdmottagningar och använda e-tjänster för att kontakta vården. Förra året hade webbplatsen drygt 72 miljoner besök, sex miljoner per månad.

Vad är 1177 Vårdguiden på telefon?

1177 är telefonnumret för sjukvårdsrådgivning – dygnet runt i hela Sverige. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden bedömer behov av vård, ger råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs. Varje landsting/region driver sin egen sjukvårdsrådgivning men ingår i ett nationellt nätverk och följer nationella kvalitetsnormer. Sjukvårdsrådgivningarna runt om i landet tar emot cirka 5,5 miljoner samtal per år.


Tillbaka till toppen