Invigning av solcellsanläggning i Sollefteå

2010-11-04 14:56

Den 29 oktober, invigdes solcellsanläggningen vid Sollefteå sjukhus med en heldag i solenergins tecken.

{DynamicContent:ImageGallery}

Som på beställning sken solen från klarblå himmel när den nya solcellsanläggningen på Sollefteå sjukhus skulle invigas. Och det är just solen som varit problemet på sjukhuset. Under tidigare somrar, då solen gassat på den södra husfasaden, har det varit outhärdligt varmt inomhus för både personal och patienter. För att lösa problemet beslutades att montera en solavskärmning med 1 300 inbyggda solcellslameller. Lamellerna tar tillvara solljuset och omvandlar det till elenergi som kopplas in på sjukhusets elnät.

Hyllade arbetet

På plats för invigningsceremonin fanns både landstingsrådet Elisabet Strömqvist och Linnea Stenklyft, ordförande i landstingets hälso- och sjukvårdsdelegation. I sitt invigningstal hyllade Elisabet Strömqvist den idérikedom och det arbete som låg bakom anläggningen.
– Våra politiska beslut skulle inte vara något utan er som drivit och arbetat med projektet. Det är er drivkraft och kreativitet som har gjort den här anläggningen möjlig.

Förbättrad arbetsmiljö

Under en varm högsommardag sänker solavskärmningen sjukhusets inomhustemperatur med cirka 1,5-2,5 grader och minskar därmed behovet av ytterligare kylning. Det kan tyckas vara en liten minskning i temperatur men det innebär en avsevärd förbättring av arbetsmiljön för personalen på sjukhuset, det intygade sjukhusdirektören Inger Bergström.
– Jag märkte stor skillnad i inomhustemperaturen i somras till skillnad från tidigare år. Trots att det var en varm sommar var det svalt inomhus, så avskärmningen är väldigt effektiv.

Sänker elkostnader

En solig dag producerar solcellsanläggningen en toppeffekt av cirka 50 kW. Den förväntade årsproduktionen av el motsvarar cirka 40 000 kWh, något som på sikt ska spara pengar åt landstinget med hjälp av minskade elkostnader. Men det är inte bara elkostnaden som kommer att minska för Sollefteå sjukhuset, utan även läkemedelskostnaden.
– Våra läkemedelsförråd ligger mot den södra fasaden så avskärmningen har också gjort att färre läkemedel förstörs av värmen, sa Inger Bergström.

Enastående nytänk

Dagen avslutades med en föreläsning av Lars Andrén, som har mångårig erfarenhet inom energiområdet med specialkompetens kring val av värmesystem och förnybar energi. Anläggningen på Sollefteå sjukhus var den första i sitt slag som han hade sett.
– Det är ett enormt nytänk att montera solceller på solavskärmning. Vanligare är att vi använder större solceller, så konstruktionsmässigt är det ett nytänk i enastående slag, hyllade han.

 


Tillbaka till toppen