Jämföra siffror inte alltid så lätt

2010-08-11 21:47

I dagens Sundsvalls Tidning finns en artikel där Tommy Berggren, Sjukvårdspartiet, gör jämförelser mellan landstingen i Västernorrland och Kalmar när det gäller kostnader för verksamheten. Många av de poster som nämns gäller icke sjukvårdande verksamheter och artikeln pekar på överkostnader för Västernorrland. Men det är inte alltid så lätt att jämföra siffror för olika förhållanden kan dölja sig bakom siffermaterialet.

När det gäller Västernorrland har landstingsstaben och Sjukvårdspartiet tittat på siffrorna tillsammans. Nu återstår att analysera riktigheten i uträkningen för att förbereda en politisk diskussion i landstingsfullmäktige i april.


Tillbaka till toppen