Jobba smartare med enbart vinnare

2010-08-11 21:47

– I dag måste vi vara medvetna om att vi behöver utveckla våra processer och patientflöden. Kraven kommer både utifrån och från oss själva. Det utmanar oss i vår profession och många gånger handlar det om att tänka nytt och samarbeta, inledde Jonas Appelberg, verksamhetschef, Forskning och Utveckling, utvecklingsdagen ”Jobba smartare” i Härnösand 19 maj.

 

Jobba smartast genom att tillvarata sjuksköterskornas kompetens och erfarenhet genom sjuksköterskeledd infektionsmottagning på Vårdcentralen Ankaret gjorde att just de blev vinnare av 25.000 kronor. Här representeras de av enhetschef Kerstin Lindgren Fors. Det blev många diplom och kramar att dela ut av Jonas Appelberg, verksamhetschef, Forskning och Utveckling.


Inom hela sjukhusvärlden diskuterar man i dag om att utveckla tydliga processer. För att inspirera till framgångsrik verksamhetsutveckling medverkade Mikael Järlefors, som med bakgrund som idrottare levt med att jobba för att ständigt förbättra resultat.

– När utveckling och förändring slutar tar karriären slut. Men verksamhetsutveckling, det horisontella flödet, skapar ett mervärde för både kunden och medarbetarna, menar han.

Processarbeten


För att lyckas med projekt gäller det att veta vad som pågår inom organisationen, vad som prioriteras och att vara i balans med det organisationen kan leverera.
 
– I en vinnande organisation samverkar ledningen, man är process- och kundorienterad, sätter långsiktiga mål och följer upp, understryker han.

Framgångsfaktorer


För att nå effekt gäller det att en process har vunnit acceptans bland personalen för att ge resultat. Införandetiden är viktig liksom användbarhet och prestation.

– Fem byggstenar krävs för att lyckas. Grunden är medvetenhet om varför en förändring behövs. Att vilja delta är nästa steg samt att ha kunskap. Förmågan att implementera är byggsten nummer fyra och till sist behövs förstärkning, att fira det vi uppnår, förklarar han.

– Verksamhetsutveckling är det allra viktigaste ni gör för framtiden. Den måste få ta tid, vara strukturerad och följas upp. Processutveckling på medarbetarnas villkor, då alla vill vara med och samarbeta gör att resultatet blir bra, sammanfattade Mikael Järlefors.


Att jobba smartare innebär att börja med att skapa ett medvetande om processen och först därefter kan man bygga på med andra byggklossar, menade föreläsaren Mikael Järlefors på utvecklingsdagen ”Jobba smartare” i Härnösand 19 juni.

Smarta drag


Utvecklingsdagen var fylld av seminarier och inom landstinget pågår många processer, som de närvarande kunde ta del av. Jonas Appelberg tackade alla som berättat om sina insatser och de som lyssnat. Nästa år kan vi förvänta oss en fortsättning men kanske i annan utformning.

Diplom till alla

Dagens höjdpunkt blev utdelning av diplom till samtliga medverkande samt stipendium till tre team. De som fick dagens första stipendium var Vårdcentralen Ankaret med sjuksköterskeledd infektionsmottagning, SIM.

Stipendievinnare

 
Enhetschef Kerstin Lindgren Fors redogjorde för projektet som skapat större utrymme för patienter med kroniska besvär samt gett läkarna mer tid. Tillsammans med sina kollegor kunde hon åka hem till Ö-vik med 25.000 kronor att använda till studieresa eller för annan utveckling.

Två grupper tilldelades varsitt stipendium på 10.000 kronor; ”Logopediprocessen – handling i förvandling” av logopedenheten samt ”Vård på en höft" av ortopedkliniken båda vid Länssjukhuset.

Ytterligare nio arbetsplatser fick motta diplom för sina insatser. Landstingsdirektör Lars Bolin tog vid och tackade alla för prestationer och presentationer.

– Tidigare har vi haft ett kvalitetspris men nu övergått till att premiera processer. Vi kommer även att bredda målytan och välkomna flera olika verksamhetsområden. Vi arbetar för att effektivisera de inre processerna. Det är precis det ni visat här i dag. Gå hem och håll huvudet högt, avslutade Lars Bolin.


Text och foto:
Barbro Nilsson


Tillbaka till toppen