Nytt stipendium "Jobba smartare"

2010-08-11 21:47

Anders Högström från Akutgeriatriska kliniken på Länssjukhuset tar emot checken på 50.000 kronor av landstingsdirektör Sara Ekström, under överinseende av sina arbetskamrater.

Akutgeriatriska vårdavdelningen vid Länssjukhuset i Sundsvall fick det första stipendiet på 50.000 kronor som Jobba smartare delade ut på torsdagen vid sin temadag på Murberget, Länsmuseet Västernorrland i Härnösand. Priset delades ut av landstingsdirektör Sara Ekström och personaldirektör Mikael Broman.

Temat för året var patientsäkerhet och Akutgeriatriska fick stipendiet för framgångsrikt förbättringsarbete med följande motivering:
”Arbetet har utförts med ett systematiskt arbetssätt och påvisar hög grad av nytänkande där helhetssynen på alla delar i enhetens verksamhet är ett kännetecken. Enhetens mål är att så få patienter som möjligt utsätts för risken att få en vårdskada i samband med vården men också att i fortsättningen av vårdkedjan minimera riskerna.”
Även två stipendier på 10.000 kronor delades ut för förbättringsarbete. De som fick dessa var Kvinnokliniken vid Länssjukhuset och Arkivservice.

Lean i sjukvården

I samband med temadagen fick deltagarna också del av en föreläsning om Lean med titeln ”Hur producerar vi mer sjukvård med bättre kvalitet med mindre resurser i framtiden?” Föreläsare var överläkare Göran Örnung och biträdande överläkare Jonas Leo vid Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm.

Göran Örnung berättade att Lean ursprungligen utvecklades vid Toyotas bilfabriker efter andra världskriget men började sprida sig över världen för några decennier sedan.
– Lean-principen innebär att arbeta med ständig förbättring och att identifiera och eliminera slöseri av olika slag, förklarade han.
Trots att det skiljer mellan biltillverkning och sjukvård så kan grundprinciperna användas. Meningen är också att öka kvalitén för patienten, ta bort onödig tid, men också att ge ett lugnare tempo. Det får aldrig handla om nedskärningar och Lean får inte och aldrig bli ett besparingsprojekt.

Nytt arbetssätt

Han berättade från S:t Görans arbete med att införa systemet på medicinkliniken, där han arbetar.
– Det gäller att införa ett nytt arbetssätt och ett nytt tänkande för att få en ökad patientström utan ökade resurser och med bättre arbetstid, påpekade han.
Det handlar faktiskt om att jobba långsammare men med bättre kvalitet. Det gäller att jämna ut flödena och hålla jämn takt, ha parallella aktiviteter där alla gör klart samtidigt till exempel när det gäller varje enskild patient. Det är också viktigt att se till att nästa steg i kedjan är beredd att ta emot patienten, vilket ger mindre väntetider.

Ledarskapet viktigt

Jonas Leo påpekade i sin föredragning att ledarskapet är viktigt för att få folk att ställa sig bakom synsättet.
– Lean består dels av metoder och verktyg men dels också av en filosofi med systematiskt ledarskap, sa han.
– Lean växer bäst i en lärande organisation med ett utvecklande ledarskap, slog han fast.


Text och bild: Kåge Wiklund


Tillbaka till toppen