Kan rättvisa förenas med tillväxt?

2011-08-24 11:20

Lika förutsättningar eller hämmad tillväxt? Rimlig omfördelning eller nödhjälp till slösaktiga kommuner?

Debatten om den kommunala utjämningen är alltjämt het. 2008 tillsattes en parlamentarisk kommitté som fick i uppdrag att se över systemet och föreslå eventuella reformer – bland annat skulle kommittén bedöma om systemet är tillväxthämmande. I april 2011 lämnade Utjämningskommittén sitt betänkande till regeringen.

Nu är det upp till remissinstanserna, regeringen och riksdagen att säga sitt.

Utifrån ett antal nyutgivna rapporter rörande kommunal utjämning kommer kommer frågan också att diskuteras av experter och lokala riksdagsledamöter.

Diskussionen arrangeras av PolicYnet och kommer att hållas på en konferens i Sundsvall den 8 september. Talarna innefattar Björn Sundström, huvudsekreterare i Utjämningskommittén 08, Sandro Scocco, ekonom vid Wisco Analys, Johan Klaesson, docent vid Jönköpings handelshögskola, Lars Fredrik Andersson, docent vid Umeå Universitet, samt Christer Anderstig, senior konsult, WSP Analys och Strategi.

Program och information om konferensen finns i kalendariet


Tillbaka till toppen