Klamydiatest via webben

2011-05-06 15:51

Nu kan Landstinget Västernorrland erbjuda ett lättillgängligt klamydiatest via webben. Att själv testa sig på ett enkelt sätt ligger i tiden. Webbtjänster har blivit allt säkrare och flera landsting satsar på denna kompletterande kontaktväg.

– Unga vuxna är vana att kunna använda sjukvården dygnet runt. Erfarenheter visar att färre män än kvinnor testar sig på ungdomsmottagningar, som kan upplevas som mer för tjejer. Därför öppnar vi även för test av klamydia via webben, säger Anna-Karin Öberg folkhälsoplanerare på Landstingsstaben hälso- och sjukvård.

skål med klamydiakonvolut

 

Förebyggande arbete

– Först och främst gäller naturligtvis att skydda sig genom att använda kondom. Men om man haft oskyddat sex finns kostnadsfri test och behandling genom ungdomsmottagningar, vårdcentraler samt hud- och könskliniken på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand.

Större anonymitet

Det är enkelt att begära ett test via webben. Då skickas ett paket med provtagningsmaterial hem. Sedan kan testet utföras hemma och därefter returneras det adresserade och frankerade kuvertet. En person som har bekräftad klamydiainfektion får sedan remiss till vårdcentralen och behöver inte göra om testet.

Vid frågor ta kontakt

– Självfallet finns ändå möjlighet att träffa vårdpersonal om man har funderingar eller misstänker att man har en könssjukdom. Om någon testat sig och inte har en klamydiainfektion men fortfarande har symtom eller frågor är det viktigt att besöka vården, understryker hon.
– De som har en påvisad klamydiainfektion kommer att få medverka i smittspårning och uppmanas att kontakta vården. Gör de inte det får de påminnelser och ärendet lämnas till smittskyddsläkaren, förklarar Anna-Karin Öberg.

Gratis behandling

När en person vill testa sig för klamydia finns möjlighet att gå via ”Mina vårdkontakter” på Internet. Från laboratoriemedicin på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand skickas då ut ett provtagningspaket med instruktion, provrör, pipett, transporthylsa och en etikett, som ska fästas på provröret. Röret ska sedan returneras i det frankerade och vadderade kuvertet.

Avkodad identitet

– Det viktigaste är att på etiketten endast skriva provtagningsdatum och inget annat. Skulle någon utomstående få tag på detta kuvert går det inte att spåra vem som är avsändaren. Den som skickar provet är alltså anonym, betonar molekylärbiolog Samantha Sjöstedt.

När provröret kommer till laboratoriemedicin letar man efter bakteriell arvsmassa (DNA) från klamydia. All arvsmassa är mikroskopiskt litet och PCR-teknik (med kedjereaktioner) används för att kopiera upp en bit av bakteriens DNA många gånger för att kunna upptäcka eventuella bakterier. En bit DNA som kopierats 20 gånger med denna teknik genererar en miljon kopior som då är lätt att påvisa.

Svar inom en vecka

När provsvaret är klart efter en vecka skrivs det in i ”Mina vårdkontakter”. Då kan patienten läsa svaret. Om klamydiainfektionen är konstaterad kan patienten sedan skriva ut en behandlingsremiss och kontakta sin vårdcentral, ungdomsmottagning eller hud- och könsmottagningen på sjukhuset för behandling och smittspårning.

– Med denna lättillgängliga metod tror vi att flera verkligen gör testet och därigenom kan förhindra vidare smittspridning, säger molekylärbiolog Samantha Sjöstedt.
Kondomer marknadsför
Tjänsten marknadsförs via affischer och information på bland annat idrottsanläggningar, gymnasieskolor och bibliotek. Kondomkonvolut marknadsför tjänsten på krogar i länet. Dessutom kommer i juni en nationell satsning via Spotify, en musiktjänst via Internet.

Text: Barbro Nilsson

 


Tillbaka till toppen