Klargörande med anledning av TÅ-artikel: Bassängerna kvar som förr

2010-08-11 21:47

Det är helt klart att alla rehabbassängerna blir kvar i landstinget även i fortsättningen. Det blir heller ingen skillnad när en patient ordinerats träning i bassäng. De får även i fortsättningen assistans, men kanske inte av samma personer som tidigare. Ansvaret för att praktiskt sköta bassängerna flyttas däremot till Landstingsservice.

Den träning som patienter får ordinerad via sjukhus eller primärvård fortsätter som förut. Den ombesörjs av respektive verksamhet som betalar till Landstingsservice för användandet av bassängen.

Samma gäller för de föreningar och privata som vill nyttja bassängerna. Det är möjligt precis som tidigare, men mot en hyresavgift.

Bokning av bassängerna för såväl förvaltningarna som föreningar och privatpersoner, sköts via Landstingsservice. Hur stor hyran blir är ännu inte fastställt. Landstingsservice måste först gå igenom hur mycket driften kommer att kosta. Det blir dock fråga om ett självkostnadspris.
Den nya ordningen gäller efter sommaren.

Tidigare sköttes bassängerna av sjukhusen eller primärvården. När personalen nu minskar i samband med kostnadsreduceringarna, finns inte utrymme för dem att ha hand om den praktiska skötseln. Den tas därför över av Landstingsservice.
Bassängerna går alltså även i framtiden att nyttja precis som nu – de kommer även i fortsättningen att hålla en varmare temperatur än de traditionella kommunala bassängerna – men ska skötas praktiskt av Landstingsservice. De sköter också bokning och tar ut en hyra från den eller de som vill använda den.
Något hot om nedläggning av bassängerna finns alltså inte.

 

Lars Bolin
Landstingsdirektör


Tillbaka till toppen