Klimatkompensation för ett hållbart landsting

2012-12-20 14:58

Som ett led i klimatarbetet satsar vi på intern klimatkompensation för tjänsteresorna från januari 2013. Ett extra klimatpålägg på bil- och flygresor bidrar till att de som väljer att åka kollektivt med företagskort åker gratis på Din Turs busslinjer och regionaltåg.

Många organisationer väljer att klimatkompensera tjänsteresor genom att avsätta pengar som används i externa klimatåtgärder. Landstinget Västernorrland har valt att använda intern klimatkompensation genom att stimulera klimatsmarta tjänsteresor och lägga en extra kostnad på klimatbelastande resor. Flyg mellan Sundsvall/Härnösand och Stockholm får ett påslag med 30 procent och körning med landstingets bilar 3 kronor extra per mil. Pengarna från och till de olika aktiviteterna hanteras via ett nyinrättat klimatkonto.

Landstinget har offensiva klimatmål och för tjänsteresor är målet till 2014 att våra tjänsteresor ska ge upphov till utsläpp av högst 830 ton koldioxid per år. Detta innebär en halvering jämfört med 2009. Intern klimatkompensation är en satsning för att nå klimatmålet.

En tidsbegränsad tjänst som reserådgivare inrättas till och med 2014. Uppdraget är att informera och utbilda så att resorna i tjänsten genomförs på ett miljöanpassat sätt. Verksamheterna kommer också att få möjlighet att söka pengar ut klimatkontot för att finansiera klimatåtgärder som berör landstingets tjänsteresor.


Tillbaka till toppen