Klimatkonto ger mer distansföreläsningar

2014-01-29 13:44

Hola folkhögskola var en av dem som sökte medel ur vårt klimatkonto i höstas och det står nu klart att de sällar sig till den lyckliga skaran som får en uppmuntran för sina klimatåtgärder. De hade ansökt om en videokonferensanläggning som de nu får. Med den ska folkhögskolan satsa på distansföreläsningar.

– Det är fantastiskt bra att vi kan stärka möjligheten att ha distansmöten, både för skol- och konferensverksamheten. Målet är att höja andelen distansmöten i år och vi ska även pröva att ha föreläsningar på distans, det är helt nytt, säger Hans-Olov Furberg, rektor vid Hola folkhögskola.

Mycket idéer om klimatförbättrande åtgärder

Många arbetsplatser ansöker om distansmötesutrustning för att främja miljön. Men även cyklar och elcyklar är det många som ansöker om och vill få finansierat genom klimatkontot. Under höstens ansökningsomgång inkom även ansökningar om ecodrivingutbildning för arbetsplatsen.

Som en del i arbetet med intern klimatkompensation inom landstinget finns möjlighet att två gånger per år söka om medel ur klimatkontot för klimatförbättrande åtgärder som berör våra tjänsteresor. Höstens tilldelning ges alltså till Hola folkhögskola för införskaffande av videokonferensutrustning.

Om intern klimatkompensation

Ett påslag med 30 procent på kostnaden för flyg mellan Midlanda och Stockholm samt 3 kronor extra per mil vid användning av landstingets bilar tillförs klimatkontot. De som åker flyg och bil kommer att bidra till att resor med tåg och buss i länet blir gratis för arbetsplatserna.


Tillbaka till toppen