Köerna till röntgen ska kortas

2014-03-20 13:52

De tre röntgenklinikerna i länet tar krafttag och ökar sitt samarbete för att korta köerna till några av de vanligaste röntgenundersökningarna.

Nu gör Landstinget Västernorrland ett aktivt arbete för att minska köerna till några av de vanligaste röntgenundersökningarna genom att samordna röntgenverksamheten i länet. Förändringen gäller för patienter som väntar på att få göra en magnetkamera- eller datortomografiundersökning och som behöver få tid snabbare. I Sundsvalls- och Härnösandsområdet är köerna längst. Där är väntetiden för en magnetkameraundersökning upp till 12 månader.

– Så lång väntetid är inte acceptabelt och vi gör nu allt vi kan för att minska köerna, säger Liselott Mafi, verksamhetschef i Sundvall och Örnsköldsvik. Det blir extra kvälls- och helgarbete på alla tre sjukhus i länet för att minska kön till MR.

För patienter i Sundsvall och Härnösand kan det innebära att man blir kallad till Sollefteå eller Örnsköldsvik för en magnetkameraundersökning trots att man bor i närheten av Sundsvall. Patienten får då själv avgöra om man är beredd att åka den längre biten för att få sin undersökning snabbare eller om man vill vänta och få sin röntgen gjord i Sundsvall.

– Vi hoppas att patienterna kan tänka sig att ta den längre resvägen för att få sin undersökning gjord, säger Liselott Mafi. På så sätt kan vi arbeta bort köerna och fortsättningsvis leva upp till rimliga väntetider.

Röntgenverksamhet finns på fyra orter i länet; på de tre sjukhusen i Sundsvall, Örnsköldsvik och Sollefteå samt vid filialverksamheten i Härnösand, där enbart skelett- och lungröntgen genomförs.


Tillbaka till toppen