Kollektivtrafik och sjukresor i fokus

2014-05-19 09:40

I slutet av februari hölls en dialogträff i Sollefteå om framtidens kollektivtrafik och sjukresor. Ansvariga politiker och tjänstemän fanns på plats för att svara på frågor och fånga upp in vad länets invånare tyckte i frågorna.

Ett 80-tal intresserade medborgare hade tagit sig till Hullsta gård i Sollefteå för att ta chansen att ställa frågor och komma med synpunkter till politiker och tjänstemän som är ansvariga för kollektivtrafik och sjukresor.

– Det var ett givande möte, med många konstruktiva synpunkter och en bra dialog, säger Bengt Sörlin, Kollektivtrafikmyndighetens ordförande.

Dialogträffen i Sollefteå anordnades av den politiska Medborgarpanelen i samarbete med Länspensionärsrådet och Hälsosam-Y.
– Dialogträffar är mycket bra sätt att ta tillvara på allmänhetens synpunkter i viktiga frågor. Vi har genomfört dialogträffar tidigare och kommer fortsätta med det. Härnäst kommer den specialiserade sjukvården att stå i fokus under våren 2014, säger Roger Boork, ordförande i Medborgarpanelen.

Resandet med Norrtåg ökar

Trots att det har varit en del problem men Norrtågs trafik i länet så visar ny statistik att resandet med Norrtåg har ökat med i snitt 31 procent under 2013.
– Statistiken visar att trafiken är viktig för att våra invånare ska kunna arbeta, studera och leva i Västernorrland, understyrker Bengt Sörlin.

Ny upphandling av kollektivtrafiken

En stor upphandling av kollektivtrafik i länet har nyligen genomförts och i månadsskiftet juni-juli 2014 kommer den nya trafiken att börja rulla. Nytt är bland annat elbussar som kommer att trafikera tätorten i Härnösand och Sollefteå.
– Alla länets kommuner har varit delaktiga i upphandlingen av det nya avtalet som minskar kostnaderna. Jag ser framemot sommaren när den nya trafiken kommer igång, avslutar Bengt Sörlin.

Vad händer nu?

Flera synpunkter om kollektivtrafik kom fram under dialogträffen. Dessa tar den ansvariga myndigheten, Kollektivtrafikmyndigheten, med sig i sitt arbete med frågorna.

De synpunkter som framkom under träffen om sjukresor tas med i landstingets fortsatta arbete med att göra sjukresorna mer miljövänliga, trafiksäkra och kostnadseffektiva.

Politiker och tjänstemän deltog


I dialogträffen i Sollefteå deltog: Per Valberg, landstingsråd, Sverker Ågren, ordförande i Regionala nämnden, Elisabeth Strömqvist, oppositionsråd, Bengt Sörlin, Kollektivtrafikmyndighetens ordförande, Per Eriksson, myndighetschef på Kollektivtrafikmyndigheten och Henric Fuchs, trafiksamordnare på Landstinget Västernorrland och Roger Boork, ordförande i Medborgarpanelen.

Moderator var Lennart Moberg, Medborgarpanelens samordnare.

 


Tillbaka till toppen