Kommuner och landsting kan söka statsbidrag för insatser mot HIV/STI

2010-08-11 21:48

Socialstyrelsen har lagt ut anvisningar för ansökan om statsbidrag för insatser mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar på sin webbplats. Här hittar du också överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Se Socialstyrelsens webbplats>>

Landsting och kommuner kan ansöka. Ansökningar som ger uttryck för ett samordnat arbetssätt mellan huvudmän samt mellan huvudmän och ideella organisationer ges företräde.

Sista ansökningsdag: 2007-03-02.


Tillbaka till toppen