Kommunerna tar över ansvaret för hemsjukvården

2014-01-30 16:35

Från och med den 3 februari tar länets kommuner över ansvaret för hälso- och sjukvårdsuppgifter i hemmet som utförs av distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Landstinget fortsätter att behålla ansvaret för läkarinsatser och vissa andra specialistinsatser i hemmet.

Kommunens ansvar gäller:

• alla personer, oavsett ålder och sjukdom/diagnos
• hela dygnet, årets alla dagar
• planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet
• förskrivning av vissa hjälpmedel

Vad innebär kommunens övertagande?

Personer som behöver vård i hemmet och som inte redan har kontakt med kommunernas hemsjukvård ska också i fortsättningen ringa till sjukvårdsupplysningen (1177) eller sin hälso-/vårdcentral. När man inte på egen hand eller med stöd kan ta sig till hälso-/vårdcentralen går det att få hjälp i hemmet så länge behov finns. I kommunens hemsjukvård arbetar legitimerade distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Om du vill ha mer information om förändringen är du välkomna att kontakta din kommun eller din hälso-/vårdcentral.


Tillbaka till toppen