Konsulter hjälper oss göra nödvändiga kostnadssänkningar

2010-08-11 21:47

Debattinlägg till media i Västernorrland från Landstingsdirektör Sara Ekström

Jämförelser mellan Sveriges landsting har visat att vården (utom psykiatrin) vid sjukhusen i Landstinget Västernorrland, kostar cirka 300 miljoner kronor mer än genomsnittet för övriga skogslän. Dit räknas norrlandslänen, Värmland och Dalarna. Därför behöver våra kostnader sänkas.

Medborgarna i Västernorrland ska inte behöva betala mer för sin vård än medborgarna i jämförbara län. Att sänka kostnaderna så mycket kan inte göras med marginella förändringar. För det krävs större förändringar och delvis nytt synsätt.

Det är ytterst viktigt att ha bra faktaunderlag som visar var en sänkning av kostnaderna kan göras med så lite negativa effekter som möjligt - utan att riskera patienternas säkerhet. Erfarenheter från tidigare år har lärt oss att sådant underlag är helt nödvändigt.  I annat fall får vi nedskärningar som är sämre underbyggda och sämre avvägda. Vi måste ställa oss frågan, var kan vi kapa kostnader? På vilket sätt lyckas andra bättre med uppgiften?

Jämförelser med andra sjukhus
För att få underlag för beslut har vi anlitat ett företag som har mycket kunskap och erfarenhet både nationellt och internationellt. Deras uppdrag har varit att titta på hur det fungerar i vården i praktiken och bygger på studier av arbetsrutiner och scheman samt intervjuer med ett stort antal medarbetare. Förutom intervjuer har företaget samlat in grunddata och gjort jämförelser med andra sjukhus med motsvarande verksamhet. Det är till hjälp för alla som har i uppdrag att sänka kostnaderna.

Resultatet har visat att vi kan förbättra hur arbetet ska göras och i vilken ordning. Vi har fler heltidsanställda än flera andra landsting, vilket är bra. Men man måste vara beredd att ta på sig ändrade och nya arbetsuppgifter. Hittills har vi betalat för en genomlysning av de opererande verksamheterna vid Länssjukhuset. I Sollefteå har en förstudie gjorts av de opererande verksamheterna. I Örnsköldsvik har hela sjukhuset genomlysts. Under 2008 har 4,3 miljoner kronor betalats i arvode till företaget för detta arbete.

Nya metoder och arbetssätt behöver införas
Under 2009 beräknar Länssjukhuset se över medicindivisionen. Kostnad 1 miljon kronor. Sollefteå ska titta hur metoder och arbetssätt kan förbättras på barnmottagningen, allmottagningen. Örnsköldsvik går vidare med föreslagna åtgärder. Kostnad 12,5 miljoner kronor.

Totalt satsar landstinget med nuvarande upplägg under dessa två år cirka 20 miljoner kronor. Det är en engångskostnad och investering i kunskap för att kunna göra så kloka kostnadssänkningar som möjligt. Pengarna kan således inte ”växlas in” för att ha fler medarbetare.

Ytterligare åtgärder behövs i framtiden om vi ska ha råd med nya läkemedel och dyrare behandlingar. De räddar fler och ger högre livskvalitet. Vi behöver även beakta att skatteintäkterna minskar med cirka 250 miljoner under de kommande tre åren. Detta innebär att ytterligare åtgärder kommer att krävas.

 

Sara Ekström, Landstingsdirektör


Tillbaka till toppen