Kontroller av vårdcentralernas listning införs

2010-09-24 13:57

Landstingsstaben Beställning kommer från och med september 2010 att införa regelbundna kontroller i Landstinget Västernorrlands listningssystem.

Detta för att säkerställa att vårdpengen följer medborgarens val av landstingsdriven eller privat vårdcentral.

Varje medborgare har en vårdpeng som följer med till den vårdcentral personen listar sig på. Väljer medborgaren att lista om sig följer vårdpengen med till den nya vårdcentralen.

Mer information, kontakta Marie-Charlotte Sigeman. Se kontaktlänk i sidans högerkant

 


Tillbaka till toppen