Kraftsamlar mot våld i nära relationer

2014-12-29 08:00

Våld i nära relationer är ett stort och ofta dolt folkhälsoproblem som kan drabba alla.

Barn, kvinnor och män som utsätts för våld i nära relationer söker inte bara vård för akuta skador utan också för andra besvär som orsakas av våldet. Vårdpersonal har ett viktigt ansvar att upptäcka, behandla och ge stöd till dessa personer. Under 2014-2015 arbetar landstinget därför med att öka kunskapen bland vårdpersonalen och förbättra rutiner inom området.


Tillbaka till toppen