Kulturstipendiater fick pris vid Landstingsfullmäktige

2010-08-11 21:47

 

 

 

 

Per Andersson och Ida Rödén var två av tre kulturstipendiater som fick 25.000 kronor vardera vid fullmäktiges junimöte i Härnösand.

Foto: Jennie Johansson/Allehanda Media

Per Andersson, Ylva Sundin och Ida Rödén fick Landstingets kulturstipendium 2009 för vidare förkovran och förverkligande av projekt. Stipendiet delades ut vid Landstingsfullmäktiges möte i Härnösand onsdagen den 24 juni.  

Per Andersson fick 25 000 kronor för att slutföra sin masterexamen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och för uruppförande av eget verk vid kon­servatoriet i Perugia, Italien.

Ida Rödén fick 25 000 kronor för att ta magisterexamen vid Fri Konst i San Fransisco, där hon avser vidareutveckla examensprojektet ”Min morfars diabildsar­kiv”.

Ylva Sundin kunde inte delta vid utdelningen men fick 25 000 kronor för att vidareutveckla sig som textilde­signer och för genomförande av projektet ”Framtidens kontor”.

 

Landstinget Västernorrlands kulturstipendium delats ut till  till personer som är mantalsskrivna i Västernorrland eller som genom sin kulturella verksamhet eller på annat sätt har nära anknytning till länet. Stipendium kan utdelas till personer som under året fyller högst 30 år.

Stipendierna är avsedda att användas till förkovran och vidareutbildning inom konstområdena litteratur, bildkonst, musik, dans, teater, film, foto eller annat jämställt område, under pågående eller avslutad högre konstutbildning. 

 


Tillbaka till toppen