Kulturting 2010

2010-10-12 15:53

Den 14-15 oktober är du välkommen till Härnösands teater för två inspirerande dagar i kulturens tecken - Kulturting 2010.

Kultur och konst kan spela en viktig roll i våra liv och i samhällsdebatten. Särskilt konst kan genom sitt direkta tilltal och sitt utforskande, både i bild och aktion, ha en sprängkraft större än många andra uttrycksformer. Detta har vi upplevt det senaste året i några konstnärers verk som t.ex Mohammedteckningar, iscensättande av en psykos på en bro i Stockholm och politiska utmaningar i skeppskonvoj till Gaza. Nu är det konstens tur att stå i fokus för vår regionala kulturkonferens.

Att människan är en skapande varelse vill vi belysa i två inspirerande föreläsningar. Amatörkulturen/breddkulturen har betydelse och vill ha en röst inom kulturpolitiken. Det kommer också att märkas att Poesifestivalen samtidigt pågår. Dessutom är Kulturtinget i år en viktig arena för att hålla kulturdebatten igång här i länet, med inspiration från det nationella planet. Hur visioner, strategier och planer ska se ut för den nya kultursamverkansmodellens genomförande 2012 i Västernorrland kan deltagarna själva vara med och påverka.

Kulturtinget 2010 – länets arena för inspiration och samtal i samarrangemang mellan Landstinget Västernorrland, Scenkonstbolaget, Kommunförbundet, Härnösands kommun, kulturkonsulenterna, länsmuseet och Riksteatern Västernorrland.

Välkommen!

Läs mer om Kulturting 2010 i inbjudan (pdf)

 


Tillbaka till toppen