Kulturting 2013 - tillgänglig kultur är hälsofrämjande

2013-10-15 10:15

Alla människor ska kunna vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter. Kultur är en sådan. Men hur tillgänglig är kulturen och vad behöver göras? Svaren fick sig Jämtlands och Västernorrlands kulturpolitiker och tjänstemän till livs under Kulturting 2013 i Sundsvall där temat var just tillgänglighet.

{ImageGallery}

– Överlag kan man säga att svensk funktionshinderspolitik har bra drag nu, det händer saker, sa Mikael Wahldén från Handisam. Det finns mycket att ta fasta på som gör verksamheten bättre. Fram till 2010 var tillgänglighetsmålen svåra att jobba emot och att ta fasta på. Nu finns det inriktningsmål för kulturområdet och dessutom är de nedbrutna i delmål.

Varje år följs det upp hur många institutioner som har en handlingsplan för tillgänglighet. 2012 var det 40 procent av kulturinstitutionerna som hade en handlingsplan för tillgänglighet.
– Vi hoppas gå i land med 100 procent nästa år, sa Karin Westling från Kulturrådet. Tillgänglighet är ett pågående lärande och ingen rocket science, menar hon.

Olika typer av hinder

Tillgänglighet handlar inte enbart om funktionshinder utan även om att tillgängliggöra kulturen för alla. Det synliggjordes bland annat då Lis Hellström pratade kring dans – har den en oskyldig tröskel?
– Att tillgängliggöra dans handlar om hur vi ska se på dans, sa Lis Hellström, kulturskribent och dans- och teaterkritiker, som menar att bra konst för barn är konst för alla.

– Ni är lyckostar som bor i en region som har ett eget danskompani, sa Lis Hellström. Det finns fyra kompanier i Sverige, resten är nämligen frilansare. Ta vara på ert kompani!

Under Kulturtinget hade vi också turen att få lyssna till fotografen och konstnären Elisabeth Ohlsson Wallin som ligger bakom fotoutställningarna Ecce Homo, In hate we trust, Jerusalem och Paradiset. Hon belyste också tillgänglighetsaspekten ur en annan synvinkel än den som enbart handlar om funktionshinderspolitik.

Är vi tillgängliga?

Under de två dagar som Kulturting pågick rymdes mycket inspiration och föreläsningar men även debatt och workshops. Som sista pass på årets kulturting fick sex organisationsföreträdare berätta hur de ser på tillgänglighet. För Mikael Flodström, VD på Scenkonstbolaget, var svaret relativt enkelt:
– Jag tycker att tillgänglighet är allas rätt att nå scenkonsten, sa han.

– Tillgänglighet är ofta en investering, vi måste locka målgruppen! Det handlar om ett förhållningssätt, sade Jamtlis Anna-Lena Ståhl.

FAKTA funktionshinder

Funktionshinder = the big five; svårt att höra, svårt att se, svårt att tåla ämnen (allergi), svårt att röra sig. Ungefär 20 procent har någon typ av permanent funktionsnedsättning.
2030 tippar Sverige upp och ned, det vill säga att fler kommer att vara över 60 år än under 18 år i befolkningen.

FAKTA om Kulturtinget

– länets arena för inspiration och samtal
Kulturtinget är ett årligen återkommande evenemang, en mötesplats för politiker och tjänstemän i Jämtland och Västernorrland. Det är en viktig arena för diskussion kring aktuella kulturfrågor. Konferensen besöktes bland annat av kulturpolitiker, tjänsteman, kulturkreatörer, konstnärer, föreningsaktiva och verksamma i studieförbund. Nästa års konferens hålls i Jämtland.

Läs mer på Kulturguiden om kulturtinget 2013


Tillbaka till toppen