Lägre risk med vaginal hysterektomi

2014-06-27 15:32

Kvinnokliniken i Sundsvall är först i landet med att utföra vaginala livmodersoperationer i dagkirurgi.

Nu utför Kvinnokliniken i Sundsvall vaginala hysterektomier i dagkirurgi. Det betyder att patientens livmoder opereras bort via vaginan, vilket ger mindre risk för blödningar och minskad trötthet jämfört med tidigare. Tack vare denna utveckling kan patienter nu oftast skrivas ut från vårdavdelningen samma dag som operationen har genomförts.


Tillbaka till toppen