Läkarförsörjning inom landstingsdriven primärvård

2014-06-19 14:58

I en ny rapport från landstinget undersöks vad som krävs för att den landstingsdrivna primärvården ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare.

Den landstingsdrivna primärvården i Västernorrland har idag en vakansgrad på drygt 40 procent. För att hitta möjligheter till förbättring har en utredning gjorts baserad på intervjuer och enkätsvar från läkare, chefer och studierektorer.

På kort sikt

– På kort sikt gäller det att behålla de medarbetare som nu finns inom primärvården och om möjligt rekrytera genom att satsa på ett antal utvecklingsområden, säger Lena Thelin, utredare på HR, som tagit fram rapporten.

Några sådana utvecklingsområden som identifieras i rapporten är att fortsätta satsa på rekrytering av läkarstuderande samt stöd och förutsättningar för handledning av läkare under utbildning.

På lång sikt

– I det längre perspektivet gäller det att bygga en stabil grund av organisation, stöd och handledning genom hela resan från läkarstuderande till färdig specialist. Med bra handledning och stöd på alla nivåer har landstinget goda förutsättningar att hantera läkarförsörjningen i det lite längre perspektivet, säger Lena Thelin.

Mjuka värden, det viktigaste för personalen

– Det råder inga tvivel om att det är framför allt de mjuka värdena som är avgörande för att lyckas med personalförsörjningen på såväl kort som lång sikt, säger Lena Thelin.

Bland intervjusvaren nämns bland annat delaktighet, möjlighet att påverka och en rimlig arbetsbelastning som viktiga faktorer för att den landstingsdrivna primärvården ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Rapporten bildar nu utgångspunkt för den landstingsdrivna primärvårdens strategiska arbete.


Tillbaka till toppen