Läkemedelsverket ansvarar för nationell läkemedelsupplysning från 1 juli

2010-08-11 21:47

Efter den 1 juli ansvarar Läkemedelsverket för den producentoberoende läkemedelsinformationen till allmänheten. Uppdraget har beskrivits av regeringen i verkets regleringsbrev för 2009, och motivet är omregleringen av apoteksmarknaden.

Läs mer:

Läkemedelsverkets webbplats

 


Tillbaka till toppen