Landstingens roll i miljö-Sverige

2013-11-14 16:59

I november hölls årets stora konferens för alla som arbetar med miljöfrågor i landstingen! Runt femtio personer infann sig på Södra berget i Sundsvall och alla är rungande överens om vilken styrka det är att ha ett fungerande nätverk för miljöfrågor i landstingen.

På programmet stod bland annat vårdens produktionsmått och miljönyckeltal, miljöutbildning och ett studiebesök vid vår snökyla i Sundsvall. En annan het fråga som har stor påverkan på miljön är ju upphandlingar. Här berättade Landstinget i Blekinge om hur de arbetar med hållbar upphandling.

– Upphandling är jätteviktigt, slog Blekinges miljöchef Annika Christensson fast. Vi lyckas nå våra miljömål bättre om vi gör bra upphandlingar, säger hon och fortsätter, vi upphandlar för 600 miljarder kronor per år. När vi blir gemensam kraft så är det en makt över offentlig upphandling.

Landstinget Blekinge är lite av ett paradexempel vad gäller hållbara upphandlingar. De har Sveriges bästa miljöfordonsflotta, 40 procent ekologiska livsmedel och de ställer miljökrav i alla upphandlingar.

– Det är sällan en upphandling går till överprövning på grund av miljökrav, sa Annika Christensson av erfarenhet.

Anpassning av samhället för klimatförändringar

Konferensen innehöll också två klimatföreläsningar, bland andra Elin Söderberg från Esam. Hon pratade om klimatarbete som görs globalt och lokalt. Ännu närmre hjärtat träffade Mats Bergmark, Räddningstjänsten Medelpad, som pratade om vilka klimatförändringar man ser i Västernorrland redan idag.

– Idag ser vi hur vattentäkter påverkas av klimatförändringar, sa Mats Bergmark. På femton år har Indalsälvens temperatur stigit med en grad. Fortsätter det så här kan vi behöva sätta kalk i vattnet för att klara vattenkvaliteten, fortsatte Mats Bergmark.

Miljöfrågorna har klar koppling till vår hälsa

Det finns även trender som pekar på att kraftigare regn och skyfall längs norrlandskusten blir allt vanligare. Här tog Mats upp 100-års regnet i Hudiksvall som ett exempel. Klimatförändringar för även med sig en rad hälsofrågar; värmeböljor, fukt och mögel, smittspridning, sämre luft- och vattenkvalitet samt risk för extremväder ökar hela tiden.

– Ju mer vi misslyckas i arbetet med att minska vår klimatpåverkan – ju mer kommer vi på Räddningstjänsten få att göra, sa Mats.


Tillbaka till toppen