Landstinget Västernorrland i vaccinationstoppen

2010-08-11 21:47

Västernorrland på fjärde plats i Vaccinationsindex 2008

Landstinget Västernorrland tillhör de främsta i det Vaccinationsindex för 2008 som Health Consumer Powerhous gett ut. Indexet är en jämförelse av landstingens vaccinationsverksamhet ur ett konsumentperspektiv. Västernorrland kommer på fjärde plats, främst av norrlandstingen.

Vaccinationsindexet är uppdelat i underkategorierna barnvaccinationer, vuxenvaccinationer, rese- och grundvaccinationer samt information. Totalt belyses fjorton indikatorer i indexet.

Vacciner är högaktuella just nu. Årets Nobelpris i medicin gick till exempel till forskning som legat till grund för utvecklingen av HPV-vaccin; ett vaccin som kan skydda mot livmoderhalscancer. Dessutom har också årets influensa visat sig vara värre än tidigare år vilket också skapar ökat behov av vaccination.

Stockholm ligger högst i vaccinationsindexet. Västernorrlands ligger på fjärde plats. Bland de övriga norrlänen ligger Västerbotten på 13:e plats, Norrbotten och Gävleborg på delad 15:e plats och Jämtland på 19:e plats.

Health Consumer Powerhouse, som står bakom indexet, är ett företag för konsumentinformation om sjukvård i Europa. De framställer även en del andra index samt gör internationella rapporter inom sjukvårdsområdet.

Läs mer om Vaccinationsindex 2008 på Health Consumer Powerhouse webbplats>>


Tillbaka till toppen