Landstinget Västernorrland och Sör-Tröndelags Fylkeskommun: Investeringar krävs Sundsvall – Trondheim

2010-08-11 21:47

Det krävs ytterligare investeringar för järnvägen mellan Sundsvall och Trondheim. Det säger Landstinget Västernorrland och Sör-Tröndelags Fylkeskommun i ett gemensamt uttalande till näringsdepartementet i svenska regeringen och samferdsdepartementet i norska regeringen samt svenska Banverket och norska Jernbaneverket. Landstinget och Fylkeskommunen ser en snar förbättring av linjen som mycket viktigt för regionernas utveckling.

I uttalandet, som undertecknats av landstingsrådet Benny Eriksson och fylkesordförande Tor O Sandvik, sägs bland annat följande:

”Vi ser järnvägen Trondheim – Sundsvall som en mycket viktig förbindelselänk mellan våra regioner. Järnvägen har en stor utvecklingspotential.

Vi är övertygade om att Jerbaneverkets presenterade prognos på drygt 200.000 resande och 820.000 årston gods på banan över riksgränsen är 2020 kan överträffas om nödvändiga investeringar görs.

Med nödvändiga investeringar menar vi:

·               Elektrifiering av delen Trondheim – Storlien.

·               Snabbtågsanpassning av delen Ånge – Sundsvall.

·               Triangelspår i Sundsvall mot Ådalsbanan/Botniabanan.

Görs dessa investeringar i närtid skapas helt andra förutsättningar för en mer positiv utveckling. Är hela banan elektrifierad underlättas resandet genom att tågbyten inte behövs. En elektrifierad bana blir även ett fullgott alternativ för godstransporter eftersom godstransporterna kan gå hela vägen med samma tåg. Ett triangelspår mot Ådalsbanan/Botniabanan förbättrar ytterligare godstransporterna.

Dessa åtgärder ser vi som mycket viktiga för att påskynda en positiv utveckling i våra regioner och som en värdefull och nödvändig förutsättning för att bidra till att uppnå de uppsatta miljö- och klimatmålen.”

 

Regionala nämnden besökte nyligen Sör-Tröndelag och gjorde resan dit med Mittnabotåget från Sundsvall till Trondheim, för att studera den trafik man är engagerad i.

 

Till höger finns bifogat material till pressmeddelandet..

 

Finns ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Benny Eriksson, landstingsråd

0611-803 36, 070-623 86 89

 


Tillbaka till toppen