Landstinget Västernorrland släcker för klimatet

2014-05-02 11:26

Lördag den 29 mars klockan 20.30-21.30 släcker privatpersoner, organisationer och företag över hela världen ljuset under en timme som en signal till politikerna att agera. Självklart ska vi delta i Earth hour i år igen!

Landstinget Västernorrland är med i manifestationen och uppmanar medarbetarna att släcka där det är möjligt. Våra tre folkhögskolor och landstingskansliet i Härnösand kommer även att släckas. Landstinget arbetar idag offensivt med energieffektivisering, förnybar energi och klimatmedvetande. Dessutom jobbar vi hårt just nu med att införa miljöledning i hela verksamheten.

Läs mer om vårt miljöarbete på www.lvn.se/miljoochenergi .

Vi hoppas att fler ska engagera sig i klimatet

Årets Earth Hour-tema: Bilen, biffen, bostaden och börsen
I år handlar Earth Hour i Sverige också om fyra klimatvärstingar: bilen, biffen, bostaden och börsen. Läs mer om hur dessa fyra B:n påverkar vår planet, få tips på vad du själv kan göra åt det och viktigast av allt: uppmana Sveriges politiker att göra det lätt och lönsamt att leva klimatsmart!

Läs mer på Världsnaturfonden WWF webbplats


Tillbaka till toppen