Landstinget anordnar erfarenhetsutbyte för att motverka studieavbrott

2012-06-26 08:01

Ett av de viktigaste målen inom EU är att minska elevers avhopp från studier. Målet i Sverige är att mindre än 10 procent av eleverna ska hoppa av skolan i förtid, något Västernorrland inte når upp till i dagsläget. Därför anordnar landstinget en konferens om studieavbrott i samband med att kommitté 3 i det politiska nätverket Assembly of European Regions (AER) har möte i Sundsvall i september.

Statistik visar att 16 procent av eleverna i Västernorrland, till och med gymnasiet, inte fullföljer sin utbildning. Ser man till hela Sverige avbryter ungefär var tredje elev studierna helt eller behöver längre tid än tre år på sig för att fullfölja sin gymnasieutbildning visar en ny rapport från SKL. I övriga Europa ser statistiken ungefär likadan ut.

Det innebär att mer än sex miljoner unga människor mellan 18 och 24 år i Europa hoppat av sina studier eller avslutat på en lägre utbildningsnivå. En stor del av dem har endast fullföljt grundskola. Konsekvensen av studieavbrotten är hög ungdomsarbetslöshet.

Västernorrland har högst ungdomsarbetslöshet

Idag har Västernorrland en av landets högsta arbetslöshet bland unga (23,6 %). Att få fler att avsluta sin gymnasieutbildning med fullständiga betyg anses därför vara en av de viktigaste åtgärderna för att minska ungdomsarbetslösheten i länet.

Att motverka studieavbrott är en viktig angelägenhet eftersom konsekvenserna är negativa både för både individen och samhället i stort, skriver SKL i sin rapport.

– Skolavbrott och ungdomsarbetslöshet är en fråga om länets utveckling. Därför vill landstinget, genom sitt engagemang i AER:s kommitté 3, initiera en arbetsgrupp som arbetar med just dessa frågor, säger Ilona Novak, internationell sekreterare på landstinget.

Anordnar konferens om avhopp från studier

I samband med att landstinget är värd för AER:s kommittée 3-möte anordnas därför en konferens för att utbyta erfarenheter om hur skolavbrott kan motverkas. Förutom svenska föreläsare kommer även föreläsare från Norge, UK och Österrike att delta.

Läs mer om konferensen och hur du anmäler dig

Kort om AER

AER består av ca 245 medlemsregioner från hela Europa, det vill säga även från länder som inte är medlem i EU. Organisationen fungerar som ett öppet forum för politisk diskussion av framförallt EU-frågor som har betydelse för den regionala nivån. Genom kontakter med EU-kommissionen, Regionkommittén och andra officiella EU-institutioner kan AER också utöva ett visst inflytande på EU:s politik inom många områden.

Arbetet i AER bedrivs i huvudsak i dessa kommittéer med olika tematiska arbetsområden. Kommitté 3 behandlar främst frågor om utbildning, kultur, ungdomar och internationella samarbeten. Politikerna Gun Enquist-Öhman och Kenneth Westin representerar landstinget i AER:s kommitté 3.


Tillbaka till toppen