Landstinget avslutar en lyckad energisparkampanj

2011-02-28 07:58

I januari 2011 avslutades energisparkampanjen Energismart i Norr. Kampanjens syfte var att spara energi genom att ändra medarbetarnas beteende, vilket har gett goda resultat för Landstinget Västernorrland.

Kampanjen Energismart i Norr har pågått sedan 2008 och i den deltar landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Målet med kampanjen var att varje landsting skulle minska elanvändningen per kvadratmeter med 5 %, något Norrlandstingen nästan uppnått.

– Tittar vi på den totala energiminskningen i Norrlandstingen ser vi att alla har minskat sin elanvändning mycket, säger projektledaren Monika Sundström.

Ännu mer intressant är det att jämföra Norrlandstingens snittanvändningen av el med snittanvändningen i Sveriges alla landsting.
– Även om Norrlandstingen låg över den genomsnittliga användningen 2000 så låg vi vid 2009 års mätning under snittet, vilket visar att landstingen i norr har minskat sin energiförbrukning mer än många andra landsting i Sverige, säger Jan Lindberg, energicontroller på Landstinget Västernorrland.

Ett annat positivt resultat av kampanjen är att engagemanget i energisparfrågan har ökat bland de anställda på Landstinget Västernorrland.
– Det märks att våra anställda har blivit mer medvetna om sin vardagliga elanvändning. Vi kommer nu att arbeta vidare med energisparprojekt som de anställda inspirerat till under kampanjen, säger Olle Bertilsson, miljöchef på Landstinget Västernorrland.

Om kampanjen Energismart i Norr

Kampanjen är en gemensam satsning av landstingen i Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Kampanjen är främst riktad till de 28 000 anställda inom landstingen och syftar till att förändra deras beteende och undvika onödig elförbrukning.

Läs de sammanställda siffror för kampanjen Energismart i Norr och Sveriges Kommuner och Landstings siffror för hela Sverige (pdf)

Finns ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Monika Sundström
Projektledare Energismart i Norr
Landstinget Västernorrland
070-303 29 20

Jan Lindberg
Energicontroller
Landstinget Västernorrland
070-577 15 89


Tillbaka till toppen