Landstinget deltar i nationell strokekampanj

2011-04-19 08:04

En treårig kampanj ska förbättra överlevnaden vid stroke. Detta sker genom att öka kunskapen om stroke och dess behandlingsmöjligheter.

Vid stroke och TIA (övergående attack som signalerar att blodflödet till något av hjärnans kärl har stoppats) är det mycket viktigt att patienten söker vård omedelbart. Det ger avsevärt förbättrade möjligheter att minska handikappet efter stroke och vid TIA kan en effektiv utredning och behandling helt förhindra en ny stroke.

Kampanjen om stroke syftar till att öka kunskapen om varningssymtomen och bidra till att fler söker akut vård i tid för stroke och TIA. För att ge god effekt kommer informationsinsatserna att vara utspridda över tre år. Kampanjen drar igång i höst och förväntas bidra till att fler personer med stroke eller symtom på stroke kan få behandling och bättre chanser att överleva och med bättre livskvalitet.

Nationellt samarbete

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har rekommenderat landstingen att genomföra en nationellt samordnad kampanj om stroke och beslutat att kampanjen finansieras av deltagande landsting i relation till antalet invånare.

Vad är stroke?

Stroke eller slaganfall är ett samlingsnamn för blodpropp eller blödning i hjärnan. Det ger en syrebrist i den del av hjärnan där blodproppen eller blödningen finns. Syrebristen skadar de funktioner som styrs från detta område i hjärnan. När man insjuknar sker det plötsligt. Det är främst äldre personer med högt blodtryck, höga blodfetter eller diabetes som får stroke. Rökning är också en viktig riskfaktor.

Läs mer om stroke på 1177.se


Tillbaka till toppen