Landstinget får pengar till konstprojekt

2010-08-11 21:47

Mittnordenkommittén beslutade den 26 februari att Landstinget Västernorrland tillsammans med Österbottens konstkommission beviljas  10 000 euro i medfinansiering för bildkonstprojektet  "Kvinnor och krig".

Fem kvinnliga konstnärer från tre samarbetsregioner (Västerbotten, Västernorrland och Österbotten) deltar. Temat är de pågående märkesåren kring Finska kriget 1808-1809, men tanken är också att arbeta utifrån nutida företecken.

Projektet inleds i april 2009 med ett tvådagars seminarium med tillhörande workshop. Tanken är att seminariet ska fungera som inspiration och "trigger" inför bildkonstnärernas kommande arbetet med att skapa nya konstverk eller konstprojekt på temat.

Konstverken/projekten kommer sedan att visas och presenteras på en stor grupputställning som visas turvis i Härnösand, Umeå samt Jakobstad.

Bildkonstprojektets Projektets pågår 2009-2010 och beräknas kosta totalt  66 000 euro.

Ytterligare information om projektet lämnas av:
Lisa W. Carlsson,lisa.w.carlson@rvn.se +46 611 802 27


Tillbaka till toppen