Landstinget föreslås överta det regionala utvecklingsansvaret

2013-04-16 09:19

Den 12 april träffades ett 20-tal ledande politiker och tjänstemän från landstinget, kommunförbundet och länets kommuner i Härnösand för att diskutera Socialdepartementets förslag att landstinget ska överta det regionala utvecklingsansvaret från staten genom länsstyrelsen.

{ImageGallery}Sara Jendi-Linder, departementssekreterare vid Socialdepartementet, informerade om förslagen i departementsskrivelsen (2013:13) Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland och Norrbotten.

I korthet innebär förslagen att Landstinget Västernorrland övertar ansvaret för den regionala utvecklingsplanering, fördelningen av företagsstöd och projektstöd, samt den regionala infrastrukturplaneringen från och med den 1 januari 2015.

I det efterföljande samtalet diskuterades bland annat vilka uppgifter som ska överföras från länsstyrelsen till landstinget, vikten av tidiga beslut från regering och riksdag för att skapa goda förutsättningar för landstingen att överta det regionala utvecklingsansvaret, och hanteringen av kommunernas och landstingets remissvar som ska lämnas in senast den 10 juni.

– Det är bra att vi och kommunledningarna får en gemensam bild om vad som kommer att gälla från och med 2015, säger vice ordförande i landstingsstyrelsen Hans Hedlund (C). Nu får Västernorrland ett tydligt regionalt ledarskap.

– Det är utmärkt att vi får direkt information från staten om hur tankarna bakom förslaget ser ut säger Glenn Nordlund (S), kommunförbundets ordförande.

Hans Hedlund och Elisabet Strömqvist besöker under våren samtliga kommunledningar i länet. – Det som nu är viktigt är samtal med kommunerna om hur vi bygger kommunernas region i Västernorrland där vi håller ihop inåt, samverkar med våra grannar och konkurrerar globalt säger oppositionsrådet Elisabet Strömqvist (S)

Det är tydligt att den nationella utvecklingen nu går i riktning mot en mer enhetlig organisation av det regionala utvecklingsansvaret med landstingen som bas.

Skåne och Västra Götaland var först ut att bilda region i mitten av 1990-talet. Halland och Gotland bildade region 2011. Västernorrland tillhör en grupp om sju landsting som ansökt om att bilda region 2015. Ytterligare landsting förbereder ansökningar, däribland Jämtland.

 


Tillbaka till toppen