Landstinget garanterar vård för Sensias patienter

2013-06-27 15:25

Beskedet att Hermelinen Vårdcentraler AB har försatts i konkurs och har därför upphört med sin verksamhet vid Sensia hälsocentral i Sundsvall innebär att patienter som varit listade där, nu överförs till en annan vårdcentral/hälsocentral.

– Samtliga patienter som varit listade hos Sensia, listas nu om till sin geografiskt närmaste vårdcentral/hälsocentral, säger Peter Hollbrink, chef för Vårdvalsenheten. Patienter med pågående behandlingar kan fortsätta dessa på den nya vårdcentralen/hälsocentralen.

Brev med information om förändringen skickas ut till alla berörda patienter.

– Vi är måna om att det här blir ett ansvarsfullt övertagande av Sensias verksamhet, och arbetar nu intensivt för att skapa förutsättningar för att ta hand om alla listade patienter, säger Peter Hollbrink.

Fakta om övergången från Sensia

  • Alla patienter har listats om till den geografiskt närmaste hälsocentralen/vårdcentralen
  • Patienter som har pågående utredning eller behandling bör meddela sin nya hälsocentral/vårdcentral
  • Information finns på 1177.se samt lvn.se, där det också beskrivs hur man går tillväga om man vill byta hälsocentral/vårdcentral
  • Brev skickas till samtliga berörda patienter

 

Finns ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Peter Hollbrink enhetschef Folkhälsa och Vårdval
Mobiltelefon: 073-274 24 00 

Marie-Charlotte Sigeman Folkhälsa och Vårdval
Mobiltelefon: 070-378 00 45


Tillbaka till toppen