Landstinget halverade lustgasen

2010-08-11 21:47

En halvering av förbrukningen av lustgas. Något som sparat 330.000 kronor och dessutom bidragit väldigt mycket till mindre miljöpåverkan. Det har Landstinget Västernorrland lyckats med på ett år, från 2008 till 2009.

Lustgas används vid smärtlindring till exempel under förlossningar. Men gasen är kraftigt klimatpåverkande. Den lustgas som används vid en förlossning har samma miljöpåverkan som en bilfärd på 150 mil! Den är 300 gånger värre än koldioxid!
Det man gjort inom landstinget är att se över de läckor som finns. Det handlar bland annat om dåliga kopplingar och dåliga slangar. Bara med den kontrollen har man på ett år minskat förbrukningen av lustgas hos Landstinget Västernorrland från 7 ton till 3,5 ton. I pengar betyder det att man kunnat köpa in lustgas för 330.000 kronor mindre per år än man tidigare gjort.

– Utsläppen av lustgas 2008 motsvarade i miljöpåverkan 860.000 mils bilkörning vilket motsvarar hela landstingets resor i tjänsten, säger Olle Bertilsson, miljöchef på Landstinget Västernorrland.

Läckagekontroll nytt

– Det har inte tidigare gjorts någon kontroll av läckage på de ledningar som använts för lustgasen. Dessutom har det funnits kvar ”blindledningar” från tidigare som inte längre behövts, berättar han vidare.
Arbetet med lustgasen har letts av fokusgruppen för lustgas, där Linda Knutar varit samordnare.
– Jobbet har sedan gjorts av driften, säger Bertilsson som menar att det är focusgruppen och driftpersonalen som ska ha credit för det framgångsrika arbetet.
Frågan om lustgasen som klimatpåverkare är tämligen ny. Det är under de senaste åren man generellt fått insikt i lustgasens farlighet för klimatet.

Reningsutrustning

Det man nu planerar i Landstinget Västernorrland att gå vidare med är en reningsutrustning för lustgas. Med den skulle 95 procent av de farliga ämnena i lustgasen tas bort. Den frågan ska behandlas under våren, men det finns andra landsting som redan börjat med detta.
– Det är en fråga som kommer att tas upp i samband med att man ska göra ett nytt miljö- och energiprogram i landstinget, säger Bertilsson.
Kostnaden för reningsutrustningen bedömer han till runt en till två miljoner per sjukhus.


Tillbaka till toppen