Landstinget har tecknat avtal med Mittnordenkommittén om fast kansli i Härnösand

2010-08-11 21:48


Landstinget Västernorrland har undertecknat ett avtal med Mittnordenkommittén om ett fast kansli i Härnösand. Syftet är att skapa kontinuitet och förstärka det mittnordiska samarbetet. Kommitténs organisation ska förnyas och nya samarbetsmedlemmar kommer att bjudas in.


Mittnordenkommitténs kansli kommer att ledas av kanslichef Jon Hillgren som tidigare har arbetat med regionala utvecklingsfrågor vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län samt vid Verket för näringslivsutveckling (Nutek). Kansliet är också representerat i Mellersta Finland genom kommittésekreterare Virpi Heikkinen.

Läs mer i Mittnordenkommitténs pressmeddelande på deras webbplats

 


Tillbaka till toppen