Landstinget hyr Rådhuset i Örnsköldsvik för Hampnäs folkhögskola

2010-12-21 17:10

Nu har Landstinget Västernorrland skrivit på ett kontrakt med Örnsköldsviks kommun om att hyra Rådhuset i centrala Örnsköldsvik för Hampnäs folkhögskola. Hyreskontraktet sträcker sig över 10 år och kommer att minska hyreskostnaderna för folkhögskolan med drygt 1,5 miljon kronor per år.

Flytten av Hampnäs folkhögskola från Hampnäsudden till Rådhuset i Örnsköldsvik kommer att ske i juni 2011. Fram till dess kommer kommunen att renovera Rådhuset så det uppfyller både de grundläggande kraven för bland annat handikappanpassning, brandskydd och ventilation, men också för de enstaka specifika krav som folkhögskolan har, exempelvis om en teaterlokal. Örnsköldsviks kommun står för kostnaden av renoveringen. I och med flytten kommer Hampnäs folkhögskola att byta namn till Hampnäs folkhögskola Örnsköldsvik.

Idag betalar Hampnäs folkhögskola drygt 2,5 miljoner kronor per år i hyra för lokalerna på Hampnäsudden. Att hyra Rådhuset i Örnsköldsvik kommer att kosta drygt 1 miljon kronor per år. Samtidigt innebär flytten en minskad lokalyta från ca 7000 m2 till 1400 m2.

Att flytta Hampnäs folkhögskola till Rådhuset i Örnsköldsvik kommer att innebära förändringar för skolans verksamhet. Bland annat kommer internatboendet att tas bort. Elever kommer istället att hänvisas till offentliga och privata hyresvärdar.

I samband med flytten kommer också Naturguideutbildningen att läggas ner på grund av för få sökande. Även Hantverkslinjen läggs ner på grund av dålig tillströmning av sökande men också för att det inte finns lokaler för utbildningen i Rådhuset.
– Tyvärr finns inte lokaler till Hantverkslinjen, vilket är en av anledningarna till att vi måste lägga ner den. Samtidigt finns det kurser som kommer att gå bättre i centrala Örnsköldsvik. Ett exempel är kursen Världens kvinnor som vänder sig till invandrarkvinnor. För dessa kvinnor underlättar det att kursen går på en plats dit kollektivtrafiken går oftare, säger rektor Jim Dawe.

Samtidigt pågår det för tillfället diskussioner kring ett närmare samarbete mellan Hampnäs folkhögskola och Mellansels folkhögskola. Ett samarbete skulle kunna resultera i att Hampnäs folkhögskola återigen kan erbjuda internatboende och även ett större kursutbud.

Jim Dawe medger att det varit ett turbulent år för alla på Hampnäs folkhögskola men ser med tillförsikt på framtiden, även om han inte tror att det kommer att lugna sig riktigt än.
– Flytten kommer att påverka vår verksamhet, vår personal och våra elever på olika sätt. Samtidigt känns det bra att skolans elever och personal kommer att samlas i ett hus, vilket jag hoppas leder till bättre samarbete mellan utbildningarna, säger han och tillägger:
– De farhågor som finns idag kommer inte att försvinna över en natt, utan vi måste få tid att hitta nya lösningar och nya rutiner som fungerar för alla. 


Tillbaka till toppen