Landstinget kritiseras av Datainspektionen

2012-06-19 16:46

Enligt Patientdatalagen har patienter rätt att spärra uppgifter i sin journal. Nu har Datainspektionen genomfört ett nationellt tillsynsprojekt för att granska hur vården lever upp till kraven. Tillsynen gäller samtliga landsting och regioner samt fem privata vårdgivare.

I tillsynen kritiseras Landstinget Västernorrland för att inte ha tekniska spärrar i alla system som innehåller patientinformation. Idag hanteras spärrar till viss del med hjälp av teknik och till viss del med hjälp av rutiner och manuell hantering.

Beslutet innebär att Landstinget Västernorrland har till oktober i år på sig att redogöra för när tekniska lösningar finns på plats som gör det möjligt för landstinget att leva upp till kraven i Patientdatalagen. Dessutom vill Datainspektionen veta vilka tillfälliga lösningar som vidtas till dess, så att patienter kan spärra sina journaler på ett säkert sätt.
– Vi har redan rutiner som ska användas för att säkra att spärrhanteringen fungerar till dess att tekniska lösningar finns på plats, säger Markus Kallioinen chef för landstingets Beställarenhet
– Vi kommer nu i dialog med Datainspektionen och andra landsting och vårdgivare med samma IT-system fortsätta det arbete som pågår med att få fram tekniska lösningar för hantering av spärr.


Tillbaka till toppen