Landstinget medfinansierar inkubator

2015-03-04 11:22

Tillväxten i Västernorrland ska stärkas. Målet är fler företag, fler arbeten och ökad attraktionskraft.

Åkroken Business Incubator har funnits i Sundsvall sedan 2006 och har till uppgift att stödja idéer och företag med tillväxtpotential. Nu startas ett projekt för att sprida inkubatorsverksamheten i Västernorrland och det medfinansierar landstinget med 100 000 kronor för år 2015.

En regional inkubator ska förstärka regionens innovationsstödsystem som i sin tur kommer att bidra till fler startade företag, fler lokala arbeten, ökad tillväxt och ökad attraktionskraft. Det handlar om att underlätta nystartade företags väg mot tillväxt och lönsamhet. Ånge var först ut och nu väntar etablering i fler av länets kommuner. Projektet har ansökt om finansiering från länsstyrelsen, kommuner, landstinget och andra aktörer.

Besök Åkroken Business Incubators webbplats


Tillbaka till toppen