Landstinget satsar på kollektivtrafik genom nytt klimatkonto

2012-10-31 13:45


– Att satsa på intern klimatkompensation är ett positivt grepp som fler organisationer i Västernorrland kan ta efter, säger Eva Andersson (MP), ordförande i referensgruppen för miljö- och energifrågor.
För att klimatanpassa landstingets tjänsteresor kommer de som åker flyg och bil att vara med och betala för de resor som genomförs med tåg och buss i länet.

Landstingsstyrelsen beslutade under onsdagen om ett innovativt paket för att klimatanpassa tjänsteresorna. Genom påslag för flyg mellan Midlanda och Stockholm med 30 procent samt 3 kronor extra per mil i körning med landstingets bilar kommer pengar att tillföras ett klimatkonto.

Klimatkontot beräknas omsätta cirka 1,5 miljoner kronor per år. Pengarna kommer att bidra till att det blir gratis att åka med tåg och buss i länet för verksamheterna. Arbetsplatserna får också möjlighet att söka medel från klimatkontot för att finansiera klimatåtgärder som berör landstingets tjänsteresor. En resesamordnare kommer att hjälpa till med information och uppföljning för att förstärka förändringsarbetet.

Tjänsteresorna kommer även att följas upp varje månad utifrån landstingets riktlinjer för tjänsteresor. I tertialredovisningarna ska en analys göras fortlöpande om beslutade åtgärder leder till att klimatmålet för tjänsteresor kan nås till 2014.

Fakta

2011 kördes 586 000 mil i tjänsten och 4065 resor gjordes med flyg. Tågresandet stod för 4602 resor. Trenden under de två första tertialen under 2012 är att både flyg och tågresandet har börjat minska. För att klara landstingets klimatmål till 2014 på max 830 ton koldioxid för tjänsteresorna behöver dock flyget halveras och bilkörningen fortsätta gå ner. Distansmöten, tåg, bussar och mer samåkning är bra alternativ som behöver öka än mer.


Tillbaka till toppen