Landstinget ska minska antibiotikaanvändningen

2011-04-06 07:10

Utbredd användning av antibiotika kan leda till resistenta bakterier, och det hot vi står inför enligt Lars Blad, biträdande smittskyddsläkare i Västernorrland, är att bli utan effektiva läkemedel vid allvarliga infektioner.

100 miljoner kronor har regeringen avsatt i sin patientsäkerhetssatsning för de landsting som minskar förskrivningen av antibiotika under 2011 med 10 procent av skillnaden mellan nuvarande nivå och den slutliga målnivån. En 10-procentig minskning innebär därmed nio färre recept per 1000 invånare i Västernorrland.

Sänkt antibiotikatryck ger minskad antibiotikaresistens

Landstinget satsar på att få bort onödig användning av antibiotika genom att förbättra följsamheten till lokala och nationella riktlinjer. Effekten av antibiotika vid lindriga tillstånd är ofta försumbar. Bihålebesvär, luftrörskatarrer och urinvägsinfektioner är exempel på åkommor där man kan minska förskrivningen av antibiotika. Många gånger är lindriga former av dessa besvär självläkande.

– Målet för oss nu är att höja kvaliteten, det vill säga att fortsätta göra professionella bedömningar om patientens tillstånd verkligen kräver antibiotika, säger familjeläkare Martin Enander, vid vårdcentralen Centrum i Sundsvall.

Målsättningen är att minska onödig antibiotikaanvändning hos västernorrlänningarna, och i slutänden hoppas landstinget att det här ska leda till en ökad patientsäkerhet. Arbetet kommer att fortsätta i enlighet med regeringens patientsäkerhetssatsning även under åren 2012 till och med 2014 och slutmålet är 250 antibiotikarecept per 1000 invånare och år.

Bilden visar att Landstinget Västernorrland skriver ut 340 antibiotikarecept per 1000 invånare och år. Det långsiktiga målet är 250 antibiotikarecept per 1000 invånare och år.


Tillbaka till toppen